شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر

mariii

+ ديگه خسته شدم از روشن کردن تلويزيون و ديدن اخبار * يا حسن ِ داره دروغ ميگه يا کوويد 19 است که رسيده به کوروناي نيويورکي* :( خو اي چه وعضشع
mariii
99/12/12
واقعا
mariii
{a h=rezasafar}رضا صفري??{/a} بوخودا ...
{a h=haftaamancom}mariii{/a} عجبز
mariii
{a h=rezasafar}رضا صفري??{/a} وا خو يعني چي .ي چي بگو منم بفهمم
2-FDAN
سم:D:D
{a h=haftaamancom}mariii{/a} دگ ديگ
تلويزيون ک سرتاسر دروغه:Dي مشت اراجيف تحويل ملت ميدن با مملکت گل و بلبل:-/
Miss fatima
ادم هر لحظه بيشتر نااميد ميشه:-|
سلام نه تنها حسن همه دارند دروغ ميگن لعنت خدا بر سردمداراني که خودرا مسلمان و شيعه علي ميدانند و به اندازه ارزن عدالت ندارند وقرار بود که قيمتهارا کنترل کنند يهودي ها کافرها چنان زمامداري مي‌کنند که مسلمان حسرت مي‌خورد آهاي دولت اسلامي در کدام رکعت سر بسجده داريد که خوبتان برده لعنت خدا بر اين ها
mariii
{a h=pershang}عارفانه هاي يک دوست{/a} بله واقعا گراني بيداد ميکنه .واقعا باعث تاسفه.
mp3 player شوکر
mariii
رتبه 0
0 برگزیده
33 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
mariii عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top